Campus Varberg

Tentaregistrering

Problem vid registreringen? Kontakta tentamen@campus.varberg.se

Mer information om tentamen finns här:
http://campus.varberg.se/studier/tentamensinformation

Utbildning:
Datum:
Årskurs:
Ämne:

Öppna tentor

  Ämne Utbildning Årskurs Sal/Plats Datum Sista registreringsdag
Tentamen är stängd för registrering Tillverkningsprocesser för kompositer 2 Komposittekniker KOM16 E116 2017-04-28 09:00 - 12:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Stats- och förvaltningskunskap Turism- och destinationsutvecklare TOD15 E116 2017-04-28 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Engelska för vården Medicinsk sekreterare MES16 2017-04-28 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Omtenta Marknadsföring 2 Butikchefsprogrammet BCP16 2017-05-05 09:00 - 13:00 2017-04-28 23:00
Järnvägen processer, planering och beredning Järnvägsprojektör JVP16 2017-05-05 09:00 - 13:00 2017-04-28 23:00
Vindkraftssystem Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-05-05 09:00 - 13:00 2017-04-28 23:00
Konstruktion och kretsschema del 1 Elkonstruktör ELKON16 2017-05-08 09:00 - 13:00 2017-05-01 23:00
Omtenta konsumentbeteende Butikchefsprogrammet BCP15 2017-05-09 09:00 - 14:00 2017-05-02 23:00
Elkraft Elkonstruktör ELKON16 2017-05-11 09:00 - 13:00 2017-05-04 23:00
Externredovisning Butikchefsprogrammet BCP11. BCP12, BCP13, BCP14 2017-05-12 09:00 - 14:00 2017-05-05 23:00
Omtenta järnvägsspecifika datasystem och CAD-miljöer Järnvägsprojektör JVP16 2017-05-12 09:00 - 13:00 2017-05-05 23:00
Omtenta Diagnoskodning Medicinsk sekreterare MES15 2017-05-17 09:00 - 13:00 2017-05-10 23:00
Hydraulik och mekanik Energitekniker med specialisering vindkraft EVI15 2017-05-18 09:00 - 13:00 2017-05-11 23:00
Ekonomi för vården Medicinsk sekreterare MES15 2017-05-23 09:00 - 13:00 2017-05-16 23:00
Omtenta Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer Komposittekniker KOM15 2017-05-23 09:00 - 13:00 2017-05-16 23:00
Logistik och varuhantering i butik Butikchefsprogrammet BCP15 2017-05-29 09:00 - 13:00 2017-05-22 23:00
Konstruktion och kretsschema del 2 Elkonstruktör ELKON16 2017-05-29 09:00 - 13:00 2017-05-22 23:00
Omtenta Energisystem och strömningslära Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-05-29 09:00 - 13:00 2017-05-22 23:00
Säljteknik och butikskommunikation Butikchefsprogrammet BCP16 2017-05-30 09:00 - 14:00 2017-05-23 23:00
Omtenta Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP13, BCP14 2017-06-01 09:00 - 14:00 2017-05-25 23:00
Omtenta Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP15 2017-06-01 09:00 - 14:00 2017-05-25 23:00
Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP16 2017-06-01 09:00 - 14:00 2017-05-25 23:00
Energiomvandling/effektivisering Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-06-09 09:00 - 13:00 2017-06-02 23:00
Entreprenadjuridik Elkonstruktör ELKON16 2017-06-09 09:00 - 13:00 2017-06-02 23:00
Ekonomi och juridik Järnvägsprojektör JVP16 2017-09-15 09:00 - 13:00 2017-09-08 23:00
Säkerhetsteknik Elkonstruktör ELKON16 2017-09-26 09:00 - 13:00 2017-09-19 23:00
Byggnadstatistik 2, deltenta 1 Byggtekniker BYT16 2017-09-29 09:00 - 13:00 2017-09-22 23:00
Byggnadstatistik 2, deltenta 2 Byggtekniker BYT16 2017-10-13 09:00 - 13:00 2017-10-06 23:00
Byggnasstatistik 2, deltenta 3 Byggtekniker BYT16 2017-11-03 09:00 - 13:00 2017-10-27 23:00