Campus Varberg

Tentaregistrering

Problem vid registreringen? Kontakta tentamen@campus.varberg.se

Mer information om tentamen finns här:
http://campus.varberg.se/studier/tentamensinformation

Utbildning:
Datum:
Årskurs:
Ämne:

Öppna tentor

  Ämne Utbildning Årskurs Sal/Plats Datum Sista registreringsdag
Tentamen är stängd för registrering Logistik och varuhantering i butik Butikchefsprogrammet BCP15 C303 2017-05-29 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Konstruktion och kretsschema del 2 Elkonstruktör ELKON16 A341 2017-05-29 09:00 - 12:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Energisystem och strömningslära Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 B126 2017-05-29 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Kraftanläggningar Energitekniker med specialisering vindkraft EVI15 A341 2017-05-29 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Säljteknik och butikskommunikation Butikchefsprogrammet BCP16 C302 Efternamn A-L, A341 Efternamn M-Ö 2017-05-30 09:00 - 14:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP13, BCP14 2017-06-01 09:00 - 14:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP15 2017-06-01 09:00 - 14:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Handelsrättslig översiktskurs Butikchefsprogrammet BCP16 2017-06-01 09:00 - 14:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Arbetsmijö, säkerhet och lagkrav Byggtekniker BYT16 2017-06-02 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Omtenta byggnadstatik 1 Byggtekniker BYT16 2017-06-02 09:00 - 13:00 2017-05-28 23:00
Energiomvandling/effektivisering Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-06-09 09:00 - 13:00 2017-06-02 23:00
Entreprenadjuridik Elkonstruktör ELKON16 2017-06-09 09:00 - 13:00 2017-06-02 23:00
Omtenta Externredovisning Butikchefsprogrammet BCP15, BCP16, Extra omtentamen, Endast för studenter som påbörjat kursen VT16 och senare! Salstentamen 6hp 2017-06-12 09:00 - 14:00 2017-06-05 23:00
Ekonomi och juridik Järnvägsprojektör JVP16 2017-09-15 09:00 - 13:00 2017-09-08 23:00
Säkerhetsteknik Elkonstruktör ELKON16 2017-09-26 09:00 - 13:00 2017-09-19 23:00
Byggnadstatistik 2, deltenta 1 Byggtekniker BYT16 2017-09-29 09:00 - 13:00 2017-09-22 23:00
Byggnadstatistik 2, deltenta 2 Byggtekniker BYT16 2017-10-13 09:00 - 13:00 2017-10-06 23:00
Byggnasstatistik 2, deltenta 3 Byggtekniker BYT16 2017-11-03 09:00 - 13:00 2017-10-27 23:00